Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

GES Görüş Başvurularında Dilekçe Ekinde İstenen Belgeler...

Ocak 09, 2017

GES Görüş Başvurularında Dilekçe Ekinde İstenen Belgeler 

1.      ÇED Görüşü

2.      GES kapasitesi ve teknolojisiniiçeren proje dosyası

3.      GES kurulması planlanan alanıntapusu

4.      Başvuru belgelerine imza atankişiye ait plan müellifi olduğuna dair belge, maliklerince yetkilendirildiğinedair vekaletname ya da sözleşme

5.      GES alanına ait 3◦ ve 6◦ likkoordinatlar

6.      GES alanının 1/25000 ölçekli haritası

7.      GES alanına ait .kmz ve .nczdosyaları