Skip Navigation LinksAnaSayfa > İl Şube Müdürlükleri > Bolu Şube Müdürlüğü > Bolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları > Bolu Yedigöller YHGS

All photos

20190125ziyaret

  • 31.01.2019 15:50:02

YEDİGÖLLER YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI

 

Mülga Orman Bakanlığı’nın 18.01.2002 Tarih ve MPG.AYHD.1.KS.02/12 Sayılı Olur’ları ile Mülga 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 18. maddesi gereğince (Bolu, Zonguldak ve Düzce illerinin bir kısmını kapsayan) 50.950 Ha.’lık saha “Yedigöller Yaban Hayatı Koruma Sahası” olarak ilan edilmiştir. Daha sonra, bölgesel bazda koruma ve yönetim amaçlı çalışan teşkilatımızın yasal değişikliğe uğraması ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na tabii olması neticesinde, Bolu il sınırları içerisinde bulunan 41.044 ha’lık alan 07.09.2005 tarih ve 9453 sayılı kararla Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 05 Ekim 2006 tarih ve 26310 sayılı kararla da Zonguldak il sınırları içerisinde bulunan 8.593 ha’lık alanı Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak teklif edilmiş, Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilmiştir. Ayrıca alanın Düzce ili sınırları içinde kalan parçası için teklif edilen bir YHGS kuruluşu bulunmamaktadır. Sonuç olarak, 2002 yılında kurulan Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası iki ayrı parçaya bölünmüş ve Bolu–Yedigöller YHGS alanı 41.044 ha, Zonguldak–Yeşilöz YHGS alanı 8.593 ha olmak üzere toplam alanı 49.637 ha olmuştur.

 

Sahanın hedef türü kızıl geyik ve karaca dır. Sahada 2003 yılından itibaren envanter çalışması yapılmaktadır. 2010 yılında Bolu DKMP Şube Müdürlüğü ve Antalya Korunan Alanlar Planlama Heyeti sahanın yönetim ve gelişme planının yapımına başlamıştır. 2011 yılının ocak ayında yapılan plan Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girmiştir.