Skip Navigation LinksAnaSayfa > İl Şube Müdürlükleri > Bolu Şube Müdürlüğü > Bolu Tabiat Parkları > Abant Gölü Tabiat Parkı

1328 metre yükseklikte yer alan ve E-5 uluslar arası karayoluna 22 km. mesafede bulunan Abant Gölü, 127 hektar büyüklüğündedir. Park sınırları dahilinde normal koru ormanlık saha 585.5 hektar bozuk koru, 26.5 hektar prodüktif orman sahası, 612 hektar çok bozuk orman sahası, 34.5 hektar ormansız saha, 646.5 hektar, toplam 1196.5 hektardır.

 

Bu saha içerisinde koru ve bozuk koru vasfında Devlet Ormanı bulunmaktadır. Bu ormanın % 59'unu Köknar, % 30' unu Çam, % 11' ini Kayın ve diğer yapraklı ağaçlar teşkil eder.


2873 sayılı Milli Parklar Kanunu Abant Gölü ve çevresinin Devlet Ormanı olarak 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun hükümlerine göre yöneltilip işletilmesini hükme bağlamıştır.


Bu maksatla Bakanlık Makamının 21.10.1988 günlü Olur'larıyla, yörenin ihtiva etmiş olduğu ağaç, ağaççık ve bitki örtüsüyle Yaban Hayatı bakımından kendine has manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun bir tabiat parçası olması sebebiyle göl dahil çevresindeki ormanlar ile birlikte 1150 hektar büyüklüğündeki saha Tabiat Parkı olarak tefrik edilmiş ve bilahare 1990 yılında yapılan özel amenajman planına göre 46.5 ha. ilavesiyle park sahası 1196.5 hektara çıkartılarak tabii hudutlarına oturtulmuştur.

 

Karayolu ulaşımı açısından Bolu İli elverişli bir ulaşım ağına sahiptir. Abant Gölü Tabiat Parkı'na; Ankara- İstanbul D-100 Devlet Karayolu'nun 203 km. sinden, Ömerler Köyü sapağından ayrılan 22 km. lik asfalt yol ile ulaşılmaktadır. Park alanı; Bolu'ya 33, Ankara'ya 225, İstanbul'a ise 258 km. uzaklıktadır. Tabiat Parkı Düzce'ye 60. km., Mudurnu'ya 20 km. kadardır.

 

Abant Gölü; Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölüdür. Park alanında 1400 m. den 1700 m. ye kadar yükseklikte olan birçok tepe vardır. Bu tepelerin eğilimi 10-45 arasındadır. Abant Gölü Tabiat Parkı; Batı Karadeniz sıradağlarının Karadeniz sahiline paralel 2. kolunu oluşturan Abant ve Keremali sıradağlarının kolları arasındadır.

 

Bolu orman varlığı bakımından Türkiye'nin en zengin illerinden biridir. Abant Tabiat Parkı Göl çevresi, çam, köknar, kayın, meşe, kestane, gürgen, kavak, yabanıl meyve ağaçlarından oluşan zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.

 

Abant Gölü Tabiat Parkı iklim ve arazi yapısı gibi faktörler nedeniyle zengin ve farklılık gösteren bir floraya sahiptir. Tabiat Parkı florasına dahil 84 familyaya ait 332 cins, 660 tür, 147 alt tür ve 69 varyete, toplam 672 takson'un kaydı Uçar (1996) tarafından, Çobanoğlu (1999) tarafından 150 liken türü kaydı verilmektedir9. Bu taksonlardan 51'i endemiktir.

 

Abant Bölgesi'ndeki çok az sayıdaki bilimsel düzeydeki araştırma bile bölgenin tür çeşitliliğinin önemini göstermektedir. Örneğin, Abant bölgesinden iki alt tür ve birde tür seviyesinde üç kuyruklu kurbağa (semender) bilinmektedir. Bunlardan, ilk toplanma yeri (tip yeri) Abant (yaklaşık 1300 m) olan küçük taraklı semender'in Türkiye için endemik bir alt tür olduğu ve dünyada şimdiye kadar başka bir yerde rapor edilmediği bilinmektedir. Bunun yanında yine sadece Abant bölgesinden bilinen Abant fındıkfaresi de bu bölgeye endemik olan memeli bir hayvandır. Yöre ormanları Kızıl geyikler için uygun bir yaşam alanıdır.

 

Omurgalılardan akla gelen ilk isim ise Abant Alası de denilen ve göle endemik olan Salmo turutta abanticus adlı bir alabalıktır.

 

Abant Gölü Tabiat Parkı insanların eğlenmesine, dinlenmesine ve kısa süreli tatil yapmasına, ayrıca bilimsel ve eğitsel amaçlı çalışmalara olanak veren, orman, dağ ve göl peyzajlarının bütünleştiği doğal kaynak değerlerinin yanında, konaklama tesisleri, çadırlı kamp ve günübirlik kullanım alanları ve yaylalarıyla rekreasyonel kullanım taleplerini karşılayacak kültürel kaynak değerlerine de sahiptir.

 

Abant Gölü Tabiat Parkının sahip olduğu doğal peyzaj elemanlarının oluşturduğu kompozisyon, ağırlıklı olarak göknar, sarıçam, karaçam, kayın ve gürgen ağaçlarının oluşturduğu vejetatif orman peyzajının görselliğini, flora ve fauna içerisinde yer alan canlılar için yaşam ortamlarının fiziki hazırlayıcıları olan dağ ve göl peyzajları ile birleştirmektedir. Abant Gölü Tabiat Parkını etkileyen kültürel peyzaj elemanları ise; Tabiat Parkı içerisinde kültürel peyzajın etkileri konaklama tesislerinde ve yaylalarda yoğun olarak hissedilmektedir.

 

Bolu Abant Tabiat Parkı Sanal Tur için lütfen Tıklayın...

All photos

abant8

  • Ağustos 28, 2012