Skip Navigation LinksAnaSayfa > İl Şube Müdürlükleri > Yozgat Şube Müdürlüğü


Cihan EĞİLMEZ

Yozgat İl Şube Müdürü

Özgeçmiş

Yozgat Şube Müdürlüğü Tanıtımı

 • Görevleri

  a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
  b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,
  c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  ç) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,
  e) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
  f) Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  g) Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,
  ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
  h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
  ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  i) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
  j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 • İletişim Bilgileri

  Develik Mah.Çamlık Cad.No:70/YOZGAT
  Web : http://bolge9.ormansu.gov.tr/
  e-mail: yozgat@ormansu.gov.tr
  Santral :
  +90 (354) 217 46 10

  Fax :
  +90 (354) 212 18 97

 • Personel Durumu

  BİRİM İSİM UNVAN
  ŞUBE MÜDÜRÜ CİHAN EĞİLMEZ ORMAN MÜHENDİSİ
  DÖNER SERMAYE VOLKAN ÇELİKSOY SAYMAN
  DÖNER SERMAYE ÖNDER ESMEK SAYMANLIK PERSONELİ
  EVRAK KAYIT, İŞÇİ VE PERSONEL İŞLERİ TÜRKAN AMAÇ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  SORGUN DKMP ŞEFLİĞİ METİN YIKILMAZ TEKNİKER
  TAŞINIR KAYIT KONTROL, BTİ SORUMLUSU TİMUR SEZEN TEKNİKER
  MERKEZ ÇAMLIK DKMP ŞEFLİĞİ HASAN TEZER ORMAN MÜHENDİSİ
  ŞEFLİKLER KATİBİ, BİMER SORUMLUSU BEYTULLAH KARAKURT MEMUR
  ŞUBELER KATİPLİĞİ MUHARREM AKTAŞ MUTEMET
  ŞUBELER KATİPLİĞİ MÜŞTEBEY UYAR BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Korunan Alanlar

 • Milli Parklar

  Çamlık Milli Parkımız için tıklayın...

 • Tabiatı Parkları

  (Yozgat-Merkez) Davulbaz Tepe Tabiat Parkı için tıklayın…

  (Akdağmadeni) Kadıpınarı Tabiat Parkı için tıklayın…

  (Oluközü)Oluközü Tabiat Parkı için tıklayın…

  (Sorgun) Üçtepeler Tabiat Parkı için tıklayın…

  (Yozgat-Merkez) Fatih Tabiat Parkı için tıklayın…

   

 • Tabiat Anıtları

  (Kamışçık) Kavak Ağacı Tabiat Anıtı için tıklayın…

 • Yaban Hayvanı ve Keklik Üretim İstasyonları

  Yaban Hayatı Geliştirme Sahası için tıklayın…

  Keklik Üretme İstasyonu için tıklayın…