Skip Navigation LinksAnaSayfa > İl Şube Müdürlükleri > Kırşehir Şube Müdürlüğü


Mustafa ARSLAN

Kırşehir İl Şube Müdürü

Özgeçmiş

Kırşehir Şube Müdürlüğü Tanıtımı

 • Görevleri

  a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
  b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,
  c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  ç) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,
  e) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
  f) Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  g) Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,
  ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
  h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
  ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  i) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
  j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 • İletişim Bilgileri

  Adres: Kervansaray Mahallesi Ankara-Kayseri Asfaltı No 40 Kırşehir

  Web : http://bolge9.ormansu.gov.tr/
  e-mail: kirsehir@ormansu.gov.tr
  Santral : +90 (386) 262 23 04-08
  Faks : +90 (386) 262 24 33

 • Personel Durumu

  BİRİM İSİM UNVAN
  ŞUBE MÜDÜRÜ MUSTAFA ARSLAN ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
  SANTRAL ERCAN YILDIZ SANTRAL GÖREVLİSİ
  MÜHENDİSLİK ALİ KOÇ BÜRO MEMURU
  DÖNER SERMAYE HASAN KOCAMAN MUHASEBE YETKİLİSİ
  BT SORUMLUSU ÖNDER HERGÜL BT SORUMLUSU
  TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ ŞENNUR KARADAĞ TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ
  MEMUR PERSONEL SERVİSİ KADRİYE ARSLAN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  MEMUR PERSONEL SERVİSİ FERHAT GÖKÇEBEL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BAKİ UĞUZ ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI
  ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI ÖMER KARAHAN ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI
  ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI RECEP BİLGE ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI
  ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI TAHİR TOKGÖZ ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI

Korunan Alanlar