Skip Navigation LinksAnaSayfa > İl Şube Müdürlükleri > Kırıkkale Şube Müdürlüğü


Kırıkkale İl Şube Müdürü

Özgeçmiş

Kırıkkale Şube Müdürlüğü Tanıtımı

 • Görevleri

  a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
  b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,
  c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  ç) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,
  e) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
  f) Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  g) Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,
  ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
  h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
  ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  i) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
  j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 • İletişim Bilgileri

  DSİ Kampüsü Erenler Mahallesi 387 Sokak No:17/1 KIRIKKALE / TÜRKİYE

  Web : http://bolge9.ormansu.gov.tr/
  e-mail: kirikkale@ormansu.gov.tr
  Santral : +90 (318) 220 06 71-72
  Faks    : +90 (318) 220 06 75

 • Personel Durumu

  BİRİM İSİM UNVAN
  ŞUBE MÜDÜRÜ
  MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ SOSYAL İŞLERİ SERVİSİ ZEKERİYA ÜNLÜ ŞEF
  MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ SOSYAL İŞLERİ SERVİSİ ZEKİ DAĞ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ SOSYAL İŞLERİ SERVİSİ DURAN KUTLUCA BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  DÖNER SERMAYE YAŞAR AKAY MUHASEBE YETKİLİSİ
  MÜHENDİSLİK YUNUS KESKİN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
  TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İBRAHİM IŞIKER ARAŞTIRMACI
  BT SORUMLUSU AYDEMİR ÖNAL TEKNİKER
  EVRAK BİRİMİ AYAZ GENÇ ŞEF
  AV KORUMA EKİBİ BEŞİR ELİTOK ORMAN MUHAFAZA MEMURU
  AV KORUMA EKİBİ İBRAHİM ZENGİN MEMUR
  AV KORUMA EKİBİ FATİH ERDURAN ŞOFÖR
  AV KORUMA EKİBİ DURSUN CİRİTCİOĞLU İŞÇİ
  AV KORUMA EKİBİ EFDAL ÖCAL İŞÇİ
  AV KORUMA EKİBİ YÜCEL YILDIZ İŞÇİ
  AV KORUMA EKİBİ FATİH AYAN İŞÇİ
  DANIŞMA ALİ OSMAN DOĞAN İŞÇİ
  ÇAY OCAĞI COŞKUN GÜLEÇ İŞÇİ

Korunan Alanlar