Skip Navigation LinksAnaSayfa > İl Şube Müdürlükleri > Düzce Şube Müdürlüğü


Mevlüt Şanlı ŞİMŞEK

Düzce İl Şube Müdürü

Özgeçmiş

Düzce Şube Müdürlüğü Tanıtımı

 • Görevleri

  a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
  b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,
  c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  ç) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,
  e) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
  f) Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  g) Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,
  ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
  h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
  ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  i) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
  j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 • İletişim Bilgileri

  Aziziye Mah. İstanbul Cad. No:162 PK.81010 Merkez-DÜZCE

  Sekreterya : +90 (380) 512 21 63-64 (pbx)
  Efteni Gölü YHGS : +90 (380) 532 42 33

  FAKS : +90 (380) 512 22 35 

  Web : http://bolge9.ormansu.gov.tr/
  e-mail: duzce.dkmp@tarimorman.gov.tr

   

   

 • Personel Durumu

  BİRİM İSİM UNVAN
  ŞUBE MÜDÜRÜ MEVLÜT ŞANLI ŞİMŞEK ÇEVRE MÜHENDİSİ
  TEKNİK PERSONEL AYHAN DOĞRU ÇEV.SAĞ.TEK. BT
  TEKNİK PERSONEL ERDİNÇ SARCAN ÇEVRE MÜHENDİSİ
  TEKNİK PERSONEL SELÇUK ÇÖMETEN ORMAN MÜHENDİSİ
  MEMUR PERSONEL SERVİSİ SELMA UYANIK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  MEMUR PERSONEL SERVİSİ HACER TUZCU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  MEMUR PERSONEL SERVİSİ RAHMİ GÜNEY MEMUR
  MEMUR PERSONEL SERVİSİ ETHEM ÇAKIR ORMAN MUHAFAZA MEMURU
  EVRAK YAVUZ YAZICI EVRAK MEMURU
  EVRAK YETER ÇELİK EVRAK MEMURU
  DÖNER SERMAYE KÜBRA GÜVEN VAROL MEMUR
  ŞOFÖRLER ODASI KENAN YAVUZ ŞOFÖR
  ŞOFÖRLER ODASI HÜSEYİN KILIÇ ŞOFÖR
  ŞOFÖRLER ODASI ADEM ŞİMŞEK ŞOFÖR
  ŞOFÖRLER ODASI İLHAMİ AY ŞOFÖR
  ŞOFÖRLER ODASI FİKRET GÜLER ŞOFÖR
  DİĞER HASAN KUDAL ŞUBE MÜDÜRÜ

Korunan Alanlar