Skip Navigation LinksAnaSayfa > İl Şube Müdürlükleri > Çankırı Şube Müdürlüğü


Hasan KOZAN

Çankırı İl Şube Müdürü

Özgeçmiş

Çankırı Şube Müdürlüğü Tanıtımı

 • Görevleri

  a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
  b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,
  c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  ç) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,
  e) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
  f) Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  g) Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,
  ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
  h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
  ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  i) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
  j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 • İletişim Bilgileri

  Adres: Abdulhalik Renda Mahallesi Nilüfer Sokak No: 12 ÇANKIRI / TÜRKİYE
  Santral Tel : +90 (376) 213 88 55 - 213 12 69
  Faks : +90 (376) 213 25 37

  Web : http://bolge9.ormansu.gov.tr/
  e-mail: cankiri@ormansu.gov.tr 

   

    

 • Personel Durumu

  BİRİM İSİM UNVAN
  ŞUBE MÜDÜRÜ HASAN KOZAN İNŞAAT TEKNİKERİ
  SANTRAL ETHEM AKTAŞ SANTRAL MEMURU
  BT SORUMLUSU OSMAN YILMAZ TEKNİKER
  DÖNER SERMAYE SADIK KAYABAŞI SAYMAN
  DÖNER SERMAYE FATMA SEMA AYDOĞAN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İSMAİL GÖNEN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ FERAT KAYIKÇI TEKNİKER
  MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ SOSYAL İŞLER SERVİSİ EMRULLAH KORKMAZ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  EVRAK SERVİSİ OSMAN KELEŞ EVRAK MEMURU
  ŞOFÖRLER ODASI YAKUP AKBAŞ ŞOFÖR
  ŞOFÖRLER ODASI ADEM İLERİ ŞOFÖR
  ŞOFÖRLER ODASI HÜSEYİN YALÇIN ŞOFÖR
  HİZMETLİLER AZİZ AVCI İŞÇİ
  HİZMETLİLER ABDULLAH ÇEYKEL İŞÇİ
  ÇAY OCAĞI KANİ ÖZOK İŞÇİ
  MİLLİ PARKLAR VE AV YABAN HAYATI MÜHENDİSLİĞİ HAYATİ YETER ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
  MİLLİ PARKLAR VE AV YABAN HAYATI MÜHENDİSLİĞİ İLHAN KARSAVURAN TEKNİKER
  MİLLİ PARKLAR VE AV YABAN HAYATI MÜHENDİSLİĞİ ERCAN FİL TEKNİSYEN
  MİLLİ PARKLAR VE AV YABAN HAYATI MÜHENDİSLİĞİ ARİF KARAKULAK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  MİLLİ PARKLAR VE AV YABAN HAYATI MÜHENDİSLİĞİ SADIK KARAAĞAÇ İŞÇİ
  MİLLİ PARKLAR VE AV YABAN HAYATI MÜHENDİSLİĞİ RAFET ÖLMEZ İŞÇİ
  ILGAZ ŞEFLİĞİ MUSTAFA ATA ZİRAAT MÜHENDİSİ
  ÇERKEŞ ŞEFLİĞİ SATILMIŞ DOĞAN ARAŞTIRMACI
  ÇERKEŞ ŞEFLİĞİ ÜNAL KARABACAK RASATÇI
  ÇERKEŞ ŞEFLİĞİ SATILMIŞ BAĞPINAR İŞÇİ
  DİĞER ERHAN DEMİRCİOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ

Korunan Alanlar

 • Devlet Avlakları

  Ilgaz Koçhisarı-Bala Devlet Avlağı için tıklayın…

  Eldivan-Seydiköy-Sarıdağ-Cabbar Baba Devlet Avlağı için tıklayın…

  Çerkeş-Akaracalar-Bayramören Devlet Avlağı için tıklayın…