Skip Navigation LinksAnaSayfa > İl Şube Müdürlükleri > Bolu Şube Müdürlüğü

Serpil UYSAL

Bolu İl Şube Müdürü

Özgeçmiş

Bolu Şube Müdürlüğü Tanıtımı

Görevleri

a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,
c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
ç) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,
e) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
f) Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
g) Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,
ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
i) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 • İletişim Bilgileri

Adres: Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi Bolu-TÜRKİYE

 

Web   : http://bolge9.ormansu.gov.tr/
e-mail: bolu.dkmp@tarimorman.gov.tr 
Ofice Tel: +90 (374) 215 36 13
Faks : +90 (374) 215 52 82

Yedigöller Milli Parkı Orman Köşkleri Rezrvasyon için; 0 212 291 51 00
www.yedigollermillipark.com/ 
bilgi@yedigollermillipark.com adreslerinden yapabilirsiniz

 

 

 

 • Personel Durumu

  BİRİM İSİM UNVAN
  ŞUBE MÜDÜRÜ SERPİL UYSAL ORMAN MÜHENDİSİ
  SEKRETERYA ŞULE ÇELİK ÖZKOL SEKRETER
  AV VE YABAN HAYATI MÜHENDİSİ YASİN UDUN ORMAN MÜHENDİSİ
  TEKNİK BÜRO ALİ MADENCİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
  TEKNİK BÜRO SAMET YILMAZ MÜHENDİS
  TEKNİK BÜRO ÖZGÜR DÜNDAR MÜHENDİS
  MUHASEBE BİRİMİ NURAY ÇİLESİZ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  MUHASEBE BİRİMİ HÜSEYİN ALTUNDAĞ MUTEMET
  MUHASEBE BİRİMİ SAFİYE ÜZEN BÜRO GÖREVLİSİ
  DÖNER SERMAYE EMİN DOĞANDOR BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO NİHAL OKUR BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  MÜHENDİSLİK BÜRO CAVİT ÇOLAK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Korunan Alanlar

 • Milli Parklar

  Yedigöller Milli Parkı Orman Köşkü Konaklama ve Restoran Bilgi ve Rezrvasyon için;
  0 212 291 51 00 - 0 374 229 40 10
  0 533 146 31 21 - 0 505 049 19 50 - 0 534 770 29 53
  http://yedigollermillipark.com/
  bilgi@yedigollermillipark.com adreslerinden yapabilirsiniz

  Bolu Yedigöller Milli Parkımız için tıklayın...

 • Tabiatı Parkları

  Abant Gölü Tabiat Parkı için tıklayın...

  Gölcük Gölü Tabiat Parkı için tıklayın...

  Sünnet Gölü Tabiat Parkı için tıklayın...

  Sülüklü Göl Tabiat Parkı için tıklayın...

  Beşpınarlar Tabiat Parkı için tıklayın...

  Göksu Tabiat Parkı için tıklayın...

  Karagöl Tabiat Parkı için tıklayın...
  Gölcük Kargılı Tabiat Parkı için tıklayın...
  Ayıkayası Tabiat Parkı için tıklayın...

 • Tabiat Koruma Alanları

  Kökez Tabiat Koruma Alanı için tıklayın...

  Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı Tabiat Koruma Alanı için tıklayın...

  Bolu Kale Fındığı Tabiat Koruma Alanı için tıklayın...

 • Sulak Alanlar

  Yeniçağ Gölü Sulak Alanı için tıklayın…
  Abant Gölü Sulak Alanı için tıklayın…

 • Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları

  Göynük Kapı Ormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası için tıklayın...

  Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası için tıklayın...

  Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası için tıklayın...

 • Örnek Avlaklar

  Sazak İçi Örnek Avlağı için tıklayın…

  Celal ACAR Örnek Avlağı için tıklayın…

  Geyik Gölü Örnek Avlağı için tıklayın…

  Genel Avlaklar

  Sazak İçi Örnek Avlağı için tıklayın…