Skip Navigation LinksAnaSayfa > İl Şube Müdürlükleri > Ankara Şube Müdürlüğü > Soğuksu Milli Parkı

SOĞUKSU MİLLİ PARKI

 

 

JEOLOJİK YAPI

Bölge ormanlarının bulunduğu saha volkanik kayaçlardan oluşmuştur. Bu nedenle yörede sıcak ve soğuksu kaynakları bulunmakta, sıcaksu kaynakları kaplıca olarak değerlendirilmektedir.

Soğuksu Milli Parkında yükseklik 1000 ile 1800 metre arasında değişmektedir. En yüksek tepesi 1789 metre rakımlı Arhut tepesidir. 

 

FLORA

Soğuksu Milli Parkı, flora yönünden oldukça zengindir. Hakim ağaç türünü Karaçam, Sarıçam, Göknar ve Gürgen oluşturur. Ayrıca, çeşitli çayır otları ve çiçekler mevcut olup, yabani çilek, yabani gül, ahlat, bodur ardıç, tabani fındık, titrek kavak ve bazı meşe türleri de bulunmaktadır. Milli Parkın 933 hektarı ormanlık saha, 250 hektarı içe açıklık sahadır.

 

FAUNA

Milli Park sahasında Yaban domuzu, ayı, tikli, çakal, kurt, sincap ve tavşan gibi memeli hayvanlar ve 160 civarında kuş türü bulunmaktadır. Ayrıca, dünyada soyu tükenmekte olan yurdumuzda ikinci büyük kolonisi Milli Park ve civarında bulunmaktadır.

 

KULLANIM

Soğuksu Milli Parkı kullanım sahasında 12.000 ziyaretçinin ihtiyacını karşılayacak piknik masası, piknik ocağı, çöp bidonu, çeşmeler, tuvaletler mevcuttur. Milli Park dahilinde bir adet İdare Binası, bir adet Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, iki adet Restaurant, bir adet Büfe, biri yapım aşamasında olan iki adet Otel mevcuttur. 

 

İKLİM

Soğuksu Milli Parkı ve çevresi, İç Anadolu’nun step karakterli karasal iklimi ile, yağışlı Kuzey Anadolu iklimi arasında geçiş zonu özelliği göstermektedir. Kızılcahamam ilçesinde yıllık ortalama sıcaklık 9.6 derece olmasına rağmen, Milli Parkın en yüksek noktasında ortalama sıcaklık ise 4.9 dereceye kadar düşmekte olup, yaklaşık 5 derece bir fark vardır.

 

KAYNAK DEĞERLERİ

İç Anadolu stepinden Kuzey Anadalolu’nun gür ve yeşil ormanlık bölgelerine geçiş kuşağında yer alan saha, iki ana vadiye açılan pek çok yan dere ve vadiler arası düzlüklerden meydana gelen jeomorfolojik bir yapıya sahiptir. Jeolojik yapı ise, andezit, bazalt, tüf ve anglomera türü kayaçlardan oluşmaktadır. Milli Park sınırları içerisinde milyonlarca yıllık taşlaşmış ağaç fosili bulunmaktadır. Bu arazi yapısı üzerinde; tabi görünüşünü koruyan karaçam, sarıçam, Göknar, meşe ve kavak ağaçlarından oluşan ve alt flora yönünden zengin türlere sahip bir orman dokusu bulunmaktadır. Yaban domuzu, ayı, tikli, çakal, kurt, sincap ve tavşan ve kuşlardan akbaba ve kartal sık görülen yaban hayvanlarıdır. Milli Park doğal kaynak değerinin yanında, günibirlik rekreasyon ve sportif aktivitelerin gerçekleşmesine de oldukça uygundur. Bunlardan piknik, doğa yürüyüşü, tırmanma gibi faaliyetler ziyaretçiler tarafından saha içerisinde gerçekleştirilebilir.

      

ULAŞIM

1959 yılında tesis edilen Soğuksu Milli Parkı, Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi mülki hudutları içerisinde 1183 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Soğuksu Milli Parkı Ankara-İstanbul asfaltına 2 km. Ankara iline 78 km. uzaklıkta bulunmaktadır.

 

SOĞUKSU MİLLİ PARKI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

 

1.    Alanın genel tanıtımı (Fiziki ve coğrafi) :

Soğuksu Milli Parkı, İç Anadolu Bölgesi, Yukarı Sakarya Bölüm’ünde, kuzey 40 31 26 – 40 34 13 enlemler ile, doğu 32 35 10 – 32 39 31 boylamlar arasında yer almaktadır. Ankara’ya 80 km mesafededir. Ankara-İstanbul eski ana güzergahı olan E-5 devlet karayolu üzerinde, Kızılcahamam İlçe Merkezi’nin kuzey-batısında bulunmaktadır. Denizden yüksekliği (rakım), 1030 ile 1800 metreler arasında değişmektedir. 

Soğuksu Milli Parkının yakın çevresinde, Karacaören, Sazak, Saraycık ve Alveren köyleri bulunmaktadır. Bu köyler 10-20 hanelik küçük köylerdir.

Soğuksu Milli Parkı engebeli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Tolubelen Tepe’de 1776 metre ve Arhut Tepesinde ise 1789 metre ile en yüksek noktasına ulaşır.

Soğuksu Milli Parkı içindeki belli başlı tepeler; Arhut Tepe (1789 m), Tolubelen Tepesi (1776 m), Harmandoruk Tepe (1648 m), Çakmaklı’nın Doruktepe (1530 m.), Samrıdoruk Tepe (1447 m), Kayabelen Tepesi (1400 m.), Kel Tepe (1393 m.) ve Kara Tepe (1300 m.)dir. 

Önemli sırtlar ise; Domuz Göleti Sırtı, Yanıksırtı, Çakmağın Doruk, Eğerbelen Sırtı, Kocagüney Sırtı, Kızılset Sırtı, Gölün Doruk, İncegeliş Sırtı, Uzunkayalık’tır.

 

2.    Alanın kaynak değerlerinin tanıtımı :

İç Anadolu stepinden Kuzey Anadalolu’nun gür ve yeşil ormanlık bölgelerine geçiş kuşağında yer alan Soğuksu Milli Parkı, iki ana vadiye açılan pek çok yan dere ve vadiler arası düzlüklerden meydana gelen jeomorfolojik bir yapıya sahiptir. Jeolojik yapı ise, andezit, bazalt, tüf ve anglomera türü kayaçlardan oluşmaktadır. Bölge ormanlarının bulunduğu saha volkanik kayaçlardan oluşmuştur. Bu nedenle yörede sıcaksu ve soğuksu kaynakları bulunmakta, sıcak su kaynakları kaplıca olarak değerlendirilmektedir.

 

3. Alanın uluslar arası statüleri : Yoktur.

 

4. Alana ait Flora bilgileri :

Soğuksu Milli Parkı, flora yönünden oldukça zengindir. Soğuksu Milli Parkında bulunan  flora bazında başlıca doğal kaynak değerleri şunlardır; hakim ağaç türünü Karaçam, Sarıçam, Göknar ve Gürgen oluşturur. Ayrıca Ardıç, Meşe, Titrek kavak, Söğüt, Gürgen, Akçaağaç, Kızılcık, Yalancı Akasya, Alıç, Karaçalı, Ahlat ve Yabani fındık ağaçları da mevcuttur. Genel olarak sahanın hemen her bölümünde çeşitli çayır otları ve çiçekler mevcut olup, ayrıca yabani çilek, yabani gül, dağ lalesi ve adi böğürtlen gibi bitkilerde vardır.

Milli Parkın 930 hektarı ormanlık saha, 250 hektarı içe açıklık sahadır.

 

5. Alana ait Fauna bilgileri :

Soğuksu Milli Parkı faunası kuşlar, memeliler ve sürüngenler olarak sınıflandırılır. Alanda hem koru hem de baltalık orman karakterlerinde ormanların oluşu ve diri örtünün bulunması nedeniyle fauna önemli sayılabilecek yaban hayatı çeşitliliğine sahiptir. Milli Park sahasında Yaban domuzu, ayı, tikli, çakal, kurt, sincap ve tavşan gibi memeli hayvanlar ile nadiren de olsa Kızıl geyik ve Karaca türü memeli hayvanlar da bulunmaktadır. Yoğunlukla görülen Sincaplar ile ayılar, gelen ziyaretçilerin ilgi odağıdır. Ayrıca, Milli Parkta, 160 civarında kuş türü bulunmaktadır. Bu kuş türlerinin en önemlisi dünya çapında koruma altına alınan Kara Akbaba (Aegypius monachus) dır. İspanyadan sonra en çok kuş çiftinin bulunduğu ülkemizde Soğuksu Milli Parkı; bu kuşların Eskişehir-Türkmenbaba alanından sonra en fazla gözlendiği alan konumundadır. Öyle ki milli park ile özdeşleşmiş olup, Kızılcahamam ilçesinin girişinde insanları Kara Akbaba heykeli karşılamaktadır. 

2009 yılı sonunda Soğuksu Milli Parkı Kayabeleni tepesi yamacına Kara Akbaba Gözetleme İstasyonu, Yanık Sırtı mevkiine ise Kara Akbaba Besleme İstasyonu yapılmıştır. Türkiye de ilk olarak böyle bir Proje gerçekleştirilmiş olup, bu sayede hem Kara Akbabalar koruma altına alınmış, hem de gelen ziyaretçilere tanıtımı sağlanmıştır. Bu Projenin ileriki yıllarda turizme katkısı büyük olacaktır.  

 

6. Alana ait Ekosistem bilgileri :

Soğuksu Milli Parkı sınırları içinde Orman, Step, Çayır ve Dere ekosistemi olmak üzere başlıca 4 ekosistem tipi olduğu belirlenmiştir. Yoğunlukta olan orman ekosistemi ise, kendi içinde Yaprak Döken Ormanlar ve İbreli Ormanlar olmak üzere iki farklı şekilde görülmektedir. 930 hektarı ormanlık saha olan Soğuksu Milli Parkında, ibreli orman ağaçları çoğunluktadır. En belirgini de karaçam ağaçlarıdır. Step ekosistemi orman açıklıklarında, çayır ekosistemi eğilimi olmayan yaz aylarında suyu çekilen çok nemli alanlarda yayılış göstermektedir. Dere ekosistemi ise yazları suları çok azalan yada kuruyan Batılganın Dere ve Küçük Soğuksu Deresinde eğimsiz düz alanlarda bulunur.

Milli Park, Bitki Coğrafyası bakımından Avrupa-Sibirya bölgesine ait türlerini barındırmaktadır. Bölgede hakim olan vejetasyon tipleri ve bunların fizyonomik görünümleri bölge vejetasyonunun İç Anadolu'dan çok Karadeniz vejetasyonuna benzediğini göstermektedir.

7. Alanın temel peyzaj öğeleri :

Soğuksu Milli Parkı, Ankara’ya 80 km. mesafede bulunması ve şifalı kaplıcaları ile tanınmış Kızılcahamam ilçesine bitişik olmasının yanı sıra, insanların eğlenmesine, dinlenmesine ve kısa süreli tatil yapmasına, ayrıca bilimsel ve eğitsel amaçlı çalışmalara olanak veren, orman, dağ ve su peyzajlarının bütünleştiği doğal kaynak değerlerin yanında, konaklama tesisleri, çadırlı kamp ve günübirlik kullanım alanları ile rekreasyonel kullanım taleplerini karşılayacak kültürel kaynak değerlerine sahiptir.

Atatürk Çamı Alanı Soğuksu Milli Parkı içerisinde tarihi değer ifade eden tek yerdir. Burada oturup çay içen Atatürk alanı Ankara’nın akciğerleri olarak yorumlamıştır. Bu alanda her yıl 16 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Kaymakamlığı  tarafından organize edilen ‘Atatürk Günü’ düzenlenmektedir.

Fosil ağaç bölgesi ise yerli bitki örtüsünün tarihi anıtı olan fosil ağacı barındırmaktadır.

 

8. Alana ait arkeolojik ve tarihsel değerler :

Soğuksu Milli Parkı, Orman Genel Müdürlüğü’nün teklifi ve Tarım Bakanlığı’nın onayıyla 1959 yılında kurulmuştur. Soğuksu ormanlarının İç Anadolu Step Ekosistemine geçiş bölgesindeki nadir ormanlardan bir tanesi olması, 1400 rakımlı bir yayla üzerinde bulunması; ender doğal güzellikleri bünyesinde saklaması, yayla hayatına, kamp kurma amacına uygun, kaplıca ve içme suları bulunan ve her türlü sosyal, kültürel ve turizm faaliyetlerine uygun olduğundan Milli Park haline getirilmiştir.

Soğuksu Milli Parkı içerisinde herhangi bir yerleşim alanı bulunmadığı için geçmiş dönemlere ilişkin tarihsel ve arkeolojik bir kalıntı, tespit ve tescil edilmiş bir höyük bulunmamaktadır.

Ancak, Soğuksu Milli Parkı kuzeyinde “Kuzcapınarı Mevkii”nde; 10-12 milyon yıl önceki volkanik faaliyetler sonucu taşlaşmış ağaçların yer aldığı bir bölge bulunmaktadır. Silişleşmiş ağaç gövdelerinden biri 170 cm çapındadır ve 2,5 m yüksekliğindeki bir bölümü korunmuştur. Bu örnekte, eski ağaca ait büyüme halkaları çok belirgindir. Yakındaki başka bir örnekte birbirine neredeyse bitişik  2-3 gövdenin birlikte silişleştiği anlaşılmaktadır.

 

9. Alanın ekoturizm açısından önemi ve alanda yapılabilecek ekoturizm faaliyetleri :

Orman içi rekreasyon faaliyetleri içerisinde yer alan yürüyüş, kampçılık, doğa araştırmaları, kuş gözlemleri ve foto safari ile Soğuksu Milli Parkı Ekoturizme son derece elverişlidir. Ayrıca, Bitki inceleme (Botanik Turizmi) açısından son derece önemli mantar ve geofit türleri içeren alan, kaynak değeri taşımaktadır. Dağcılık ise Osmandede tepesi dediğimiz bölgenin kuzey batısını içeren bölümde gerçekleştirilebilmektedir.

 

10. Yöresel yemek ve kültürle ilgili bilgiler :

Soğuksu Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planında Geleneksel Ürün Satış Birimi olarak değerlendirilen alanda, yöre halkının yemek ve kültür ağırlıklı geleneksel ürünlerine ait satış birim yerleri kurulacak ve bu sayede geleneksel ürünlerin tanıtımı yapılacaktır.

 

 

11. “Alana gitmişken bunları yapmadan dönmeyin” başlığı altında alanda yapılabilecek faaliyetler:

a) Kara Akbabaları ve Kara Akbaba Gözetleme ve Besleme İstasyonunu görmeden dönmeyin

b) Fosil Ağaç bölgesini incelemeden dönmeyin

c) Atatürk’ün altında dinlendiği “Atatürk Çamı”nı görmeden dönmeyin

d) Ziyaretçi Tanıtım Merkezini gezmeden dönmeyin

e) Nisan ayında açan ve yaklaşık bir ay süreyle doğada bulunan Soğuksu Milli Parkına özgü Dağ Lalesini görmeden dönmeyin.

 

12. Ziyaretçiler alanın korunmasında nasıl katkı sağlayabilirler ?

Soğuksu Milli Parkına gelen ziyaretçiler, alanın korunmasında en büyük katkıyı, alanda bulunan canlı (bitki ve hayvan) ve cansız varlıklara zarar vermemek ve çevreyi temiz tutmanın yanında, piknik ateşlerinin tam olarak söndürülmemesinden ve sigara izmaritlerinin dikkatsizce yere atılmasından dolayı çıkan orman yangınlarına sebep olmamakla sağlayabilirler.   

 

13. Alana ulaşımın nasıl ve hangi koşullarla yapılabileceği ve alanla ilgili iletişime geçmek isteyenler için alanın irtibat bilgileri :

Soğuksu Milli Parkına gelmek isteyen ziyaretçiler, Ankara-İstanbul E-5 Karayoluyla Ankara’ya 78 km. mesafede bulunan Kızılcahamam ilçesine geldikten sonra, şehir içinden geçip 2 km. daha ilerleyerek ulaşabilirler.

Alanla ilgili iletişime geçmek isteyenler ise, Soğuksu Milli Parkı girişinden 100 metre içeride sağ kısımda bulunan Kızılcahamam Doğa Koruma ve Milli Park Mühendisliği İdare Binasına gelebilirler. Mühendisliğin telefon numarası 0-312-736 11 15’dir. 

 

14. Alanda konaklama imkanı :

Soğuksu Milli Parkı sınırında, 4 yıldızlı ve 300 yatak kapasiteli Patalya Oteli ve yapımına yeniden başlanılan 600 yatak kapasiteli Çam Oteli ile Kızılcahamam Doğa Koruma ve Milli Park Mühendisliğine ait 1 Adet Bungalow (kütük ev) mevcuttur. Ayrıca, Kızılcahamam ilçesinde (Milli Park alanı dışında) 12 adet Otel mevcuttur. 


 1. soğuksu (3)
  Mayıs 21, 2016
 2. soğuksu (2)
  Mayıs 21, 2016
 3. soğuksu (1)
  Mayıs 21, 2016
 4. soguksu-ztm (11)
  Mayıs 21, 2016
 5. soguksu-ztm (10)
  Mayıs 21, 2016
 6. soguksu-ztm (8)
  Mayıs 21, 2016
 7. soguksu-ztm (7)
  Mayıs 21, 2016
 8. soguksu-ztm (6)
  Mayıs 21, 2016
 9. soguksu-ztm (5)
  Mayıs 21, 2016
 10. soguksu-ztm (4)
  Mayıs 21, 2016
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Next >