Skip Navigation LinksAnaSayfa > Faliyetlerimiz > Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

 • Milli Park

  2873 Sayılı Milli Parklar Kanununun 2.Maddesine göre; Bilimsel ve estetik bakımından, millî ve milletlerarası ender bulunan tabiî ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade eder.

  Bu kapsamda bölgemizde 4 adet Milli Park Statüsünü kazanmış alan bulunmaktadır.

 • Tabiatı Parkları

  2873 Sayılı Milli Parklar Kanununun 2.Maddesine göre; Bilim ve eğitim bakımından önem tasıyan nâdir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabî olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmıs tabiat parçalarını ifade eder.

  Bu kapsamda bölgemizde 30 adet Tabiat Parkları bulunmaktadır.

 • Tabiat Koruma Alanları

  2873 Sayılı Milli Parklar Kanununun 2.Maddesine göre; bilim ve eğitim bakımından önem tasıyan nâdir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabî olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmıs tabiat parçalarını ifade eder.

  Bu kapsamda bölgemizde 5 adet Tabiat Koruma alanı bulunmaktadır.

 • Tabiat Anıtları

  2873 Sayılı Milli Parklar Kanununun 2.Maddesine göre; Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve millî park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarını ifade eder.

  Bu kapsamda bölgemizde 14 adet Tabiat Anıtları bulunmaktadır.

 • Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları

  4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2.Maddesine göre; Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, gelistirildiği, av hayvanlarının yerlestirildiği, yaşama ortamını iyilestirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları ifade eder.
  Bu kapsamda bölgemizde 10 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunmaktadır.

 • Yaban Hayvanı Yetiştirme Sahaları

  4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2.Maddesine göre;Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yasam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları ifade eder.

  Bu kapsamda bölgemizde 5 adet Yaban Hayvanı Yetiştirme Sahası bulunmaktadır.
 • Sulak Alanlar

  4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2.Maddesine göre; Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları ifade eder.

  Bu kapsamda bölgemizde 11 adet Sulak Alan bulunmaktadır.

 • Avlaklar

  4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2.Maddesine göre;Doğal Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahalardır.

  Bu kapsamda bölgemizde 9 adet Örnek Avlak, 5 adet Genel Avlak ve 5 adet'de Devlet Avlak olmak üzere toplam 19 Avlak bulunmaktadır.