Skip Navigation LinksAnaSayfa > Faliyetlerimiz > Avlaklar

Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yasam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamayı amaçlayan 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2.maddesindeki yasal tanımlarına göre;

 

Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahalardır.

Özel Avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlaklardır.


Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım isletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kurulusun muvafakat alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerlerdir.

 
Genel Avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahalardır.

 
Örnek Avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve isletilen veya islettirilen avlaklardır.


Yasa Dışı Avlanma: Bu Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeye denir.


Av Koruma Memurları: Bu Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yasama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Orman ve Su Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlardır.


Saha Bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve isçi statüsünde çalışan personellerdir.

 

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarında; 9 adet Örnek Avlak, 5 adet Genel Avlak ve 5 adet Devlet Avlağı bulunmaktadır.

 

Örnek Avlaklar İçin

Genel Avlaklar İçin

Devlet Avlakları İçin