Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Kırıkkale Silah Satış İhalesi

Temmuz 15, 2017

İ          L          A          N
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ MARKASI SERİ NO MİKTARI (Adet) TAHMİNİ BEDELİ (KDV HARİÇ TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) İHALENİN
İLİ İLÇESİ MÜDÜRLÜK GÜNÜ SAATİ
1 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek ZAFER 10229 1 75,00 15,00 16.08.2017 09:00-09:10
2 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek HUGSAN  96-2598 1 100,00 20,00 09:10-09:20
3 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek ZAFER POMPALI  2129 1 100,00 20,00 09:20-09:30
4 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek İNTERPRES 1326 1 50,00 10,00 09:30-09:40
5 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek BARBAROS  2579 1 100,00 20,00 09:40-09:50
6 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek HUGLU 601G  99-9759 1 100,00 20,00 09:50-10:00
7 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek HUGLU 601G  10A4679 1 100,00 20,00 10:00-10:10
8 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek HUGLU 601G  10A5126  1 100,00 20,00 10:10-10:20
9 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek WALTTER  11S-5002 1 200,00 40,00 10:20-10:30
10 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek TORUN  16 G 0126 1 100,00 20,00 10:30-10:40
11 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek LAZER  14-1094 1 75,00 15,00 10:40-10:50
12 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek ZİRVE A507  41026 1 75,00 15,00 10:50-11:00
13 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek BARETTA  A-02183L 1 400,00 80,00 11:00-11:10
14 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek FRANCHI SARSILMAZ  14M00913 1 150,00 30,00 11:10-11:20
15 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek HUGLU 601G  05A5194 1 100,00 20,00 11:20-11:30
16 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek VURSAN  94-12490 1 100,00 20,00 11:30-11:40
17 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek LUIGI FRANCHİ FİRST CLASS  SA39513 1 400,00 80,00 11:40-11:50
18 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek SARSILMAZ  DK78021 1 150,00 30,00 11:50-12:00
19 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek LAZER MARKA   50841 1 75,00 15,00 13:00-13:10
20 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek HUGLU 401A  98-4711 1 100,00 20,00 13:10-13:20
21 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek ÜZÜMLÜ EFSANE  14710 1 75,00 15,00 13:20-13:30
22 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek FRANCHİ  BL32917-B15 1 400,00 80,00 13:30-13:40
23 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek SARSILMAZ CAMO  T 1102-03DK11953 1 150,00 30,00 13:40-13:50
24 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek HİLAL ÜZÜMLÜ  6333 1 75,00 15,00 13:50-14:00
25 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek HUGLU 401A   96-14704 1 75,00 15,00 14:00-14:10
26 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek SAKA  11-80546 1 100,00 20,00 14:10-14:20
27 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek LAZER 16731 1 75,00 15,00 14:20-14:30
28 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek BARBAROS  5647 1 100,00 20,00 14:30-14:40
29 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek BARBAROS GENSAN  1795 1 100,00 20,00 14:40-14:50
30 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek BAREDDA 15-0163 1 100,00 20,00 14:50-15:00
31 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek ÜZÜMLÜ SÜSAN  0241 1 100,00 20,00 15:10-15:20
32 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek LAZER  50252 1 75,00 15,00 15:20-15:30
33 KIRIKKALE YAHŞİHAN Kırıkkale Şb. Md. Yivsiz Tüfek ALTAY  620709 1 75,00 15,00 15:30-15:40
1- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 16.08.2017 tarihinde belirtilen saatinde Müdürlüğümüzde teşekkül edecek komisyon huzurunda satışları yapılacaktır.
2- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi" ni vermek zorundadır.
Katılımcılar ayrıca ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını ( geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da ) ,
ihale   şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.
3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kırıkkale Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir.
4- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
5- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile geçici teminat alınacaktır.
Geçici Teminatlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9.Bölge Müdürlüğü Kırıkkale Şube Müdürlüğünün Döner Sermaye hesabı İBAN NO:TR890001000316368455565002  na yatırılarak veya da
Kırıkkale Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına elden yatırıldıktan sonra dekontların teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici Teminat yatırılırken Dekontlara Av Tüfeğinin markası ve seri numarası yazdırılacaktır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.