Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

Kesin Sonuçlar Duyurusu

Mart 29, 2018

01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın belirlendiği tebliğ uyarınca Tespit Komisyonunca yapılan incelemeler sonucunda; Bölge Müdürlüğümüz ve İl Şube Müdürlüklerimiz emrinde çalışan taşeron işçilerden başvuruları kabul edilenler için, Sınav Kurulu tarafından sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçları görmek için lütfen tıklayın