Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

Taşaron-Başvurular Kabul Edilen ve Edilmeyen Listesi

Şubat 20, 2018

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK / 696 OHAL kapsamrnda bazı düzenlemeler yapılması hakkında KHK ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı sözleşmeleri kapsamında çalışmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmelerine ilişkin 375 sayılı KHK nin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar çerçevesinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve red edilen kişilere ait liste.pdf