Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR...

Ağustos 23, 2017

ORMAN ve SU İŞLERİBAKANLIĞINDAN

BİLDİRİLMİŞTİR

 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesinedayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 AvDöneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı kararı almış ve alınan bukarar 22 Mayıs 2017 tarihli ve 30073 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’deyayımlanmıştır.

Buna göre; 2017-2018 Av Döneminde avlanma; Ege, Marmara veBatı Karadeniz bölgelerinde 19 Ağustos 2017 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga,küçük karga, ekinkargası, leşkargası, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ilebaşlayacaktır.

Alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarda Çarşamba,Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde (idari tatiller dahil) avlanmayapılabilecektir.

 

Avcı Başına BirGünlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlenenbir günlük avlanma limitleri aşağıda yer almıştır.

Kuşlar için; Bıldırcın:10, üveyik:5,karatavuk: 3, çulluk 5, sakarmeke:4, tahtalı 4, sakarca: 3’er, suçulluğu(bekasin):1, kınalı, kum keklik toplamda 2, çil keklik 2, (bu av sezonunda sadece Ağrı, Ardahan,Bingöl, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Malatya,Erzincan, Erzurum, Van, Kayseri, Aksaray, Tunceli, Giresun, Yozgat, Bayburt veTokat illerinde avlanacaktır),yeşilbaş,boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka veçıkrıkçın:toplamda:6

Memeliler için:Yabanitavşan: 1, adatavşanı 2, yaban domuzu: 5, çakal: 1, tilki: 2,

olarak belirlenmiştir.

 

Av DönüşündeAvcıların Taşıyacakları Av Hayvanı Miktarı Belirlenmiştir. (Bagaj Limiti)

Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda,avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veyaavcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için avcıbaşına günlük belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamayacaktır.

Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılarınbeyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerindebagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilecektir.

 

Kota Bitince Av Yasak

İlan edilmiş genel ve devletavlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallardoğrultusunda, avlanma süreleri içinde günlük avlanma limitlerine göre MAK tarafındanbelirlenen avlanma günlerinde “…….Avlağında Avlanma İzin Belgesi” alınarak avlanılabilecektir.

Bakanlığımızca genel ve devletavlaklarında bazı yerli av hayvanı türleri için yıllık kota belirlenmiştir. MAKkararı çerçevesinde genel ve devlet avlaklarında yıllık kotası biten türler buavlaklarda avlanamayacaktır.

 

Avlaklarda İzin Alınarak Avlanılacaktır.

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), AvcıAvlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 2017-2018 av döneminde uygulamaya konulan0850- 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genelve devlet avlaklarda avlanabilecektir.

 

Kararı uyarıncaaşağıdaki alanlarda avlanma yapılamayacaktır.

üGenel,devlet, örnek ve özel avlaklar dışındaki alanlarda,

üAvınyasaklandığı genel ve devlet avlaklar ile sahalarda,

ü  Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğerkurumlar tarafından ağaçlandırılmış, erozyon kontrol çalışması yapılmış alanlarile doğal olarak gençlik gelmiş ormanlık alanlarda ortalama fidan boyunun 2m’nin altında olan alanlarda,

ü Tabii gençleştirme çalışmasıyapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında,

ü Arboretumlarda,

ü Orman içi dinlenme yerleri,piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında,

ü Karayolları Genel Müdürlüğüharitasında belirtilen yollarda,

ü Orman içi göletler ile ilözel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde(Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç),

ü Etrafı hendek veya herhangibir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafazaişareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlanmak yasaktır.

 

Korunan Alanlarda Av Yapılmayacak

ü Yaban Hayatı KorumaSahalarında,

ü Milli Parklarda,

ü Tabiat Parklarında,

ü Tabiat Koruma Alanlarında,

ü Özel çevre koruma bölgelerinde,

ü Yaban Hayatı GeliştirmeSahalarında,

ü Yaban Hayvanı Üretme Yerlerive İstasyonlarında,

ü Yaban Hayvanı YerleştirmeSahalarında,

ü Bakanlıkça av dönemi içindeyeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,

avlanmak yasaktır.

Yukarıda belirtilen sahalarda, mevzuatdoğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklı bulunmaktadır.

 

AvlanmadaKullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ileAvlanma Esasları Belirlenmiştir.

ü Namludaki fişek hariç haznesiiki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vbyivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar,

ü Canlı mühre ve çığırtkanlar,mekanik, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan geceavı cihazlar,

ü Zehirli veya uyuşturucu yem,ilaç vb. malzemeler,

ü Bakanlıkça izin verilengeleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafesve tuzaklar,

ü Kişilerin kendi ihtiyaçlarınıkarşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayanaraç ve gereçler, şarjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışanel projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynakları,

ü Motorlu tekne ve benzeriaraçlar,

avlanma da kullanılamaz.

Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot,çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açıkgümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı,korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz.

 

Yasaklanan Avlanma UsulleriBelirlendi

ü Su kuşları hariç olmak üzerediğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak,

ü Kara ve hava araçlarıyla harekethalindeyken avlanmak,

ü Tüfeksiz dahi olsa her türlümotorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suyagirerek çevirme avı yapmak,

ü Avda kullanılması yasaklananaraç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak,

ü Tarımsal faaliyetlersırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak,

ü Yaban hayvanlarınınyavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarınınyumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

ü Av ve yaban hayvanlarını yemealıştırarak avlamak,

ü Av ve yaban hayvanlarınınkuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek,

yasaktır.

Yaralıbulunan av ve yaban hayvanları en yakın Bakanlığımız birimlerine veya emniyetbirimlerine bildirilmelidir.

Avcıların avlanma hakkınıelde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izinücretini İl Şube Müdürlüklerinin T.C. Ziraat Bankası şubelerindeki dönersermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

Avcılar; Merkez Av KomisyonunResmi Gazete’de yayımlanan 16 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas veusullerine uymaları zorunludur.

İlgililere ve avcılaraduyurulur.